Home > Nieuwbouw > Nieuwbouwkennisbank > Wat zijn opschortende en ontbindende voorwaarden bij nieuwbouw?