Disclaimer voor Vanhuyse.nl

Algemeen

VanHuyse B.V. (Kamer van Koophandel 85715611), hierna te noemen VanHuyse, verleent je hierbij toegang tot vanhuyse.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen, video’s en andere materialen die door VanHuyse en derden zijn aangeleverd. VanHuyse behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. De informatie op VanHuyse.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van VanHuyse.

Beperkte aansprakelijkheid

De op VanHuyse.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VanHuyse.

In het bijzonder zijn alle prijzen op VanHuyse.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij VanHuyse. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van VanHuyse, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overigen

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.