Woningmarkt: hoofdpunten uit het coalitieakkoord

Coalitieakkoord wonen
Home > Blog > Woningmarkt: hoofdpunten uit het coalitieakkoord

Gisteren zijn de belangrijkste plannen en voornemens uit het coalitieakkoord van PVV, BBB, VVD en NSC gepubliceerd. Het akkoord heeft de naam ‘Hoop, lef en trots’ gekregen. Wat zijn de belangrijkste plannen die betrekking hebben op wonen? We zetten ze voor je op een rij.

Woningmarkt

Er is een sterke nadruk op het aanpakken van de woningcrisis door de woningbouw te verhogen naar 100.000 woningen per jaar, om het historische woningtekort aan te pakken. Dit omvat zowel huur- als koopwoningen en zorgt voor een divers aanbod dat verschillende inkomensniveaus en demografische behoeften ondersteunt.

Er wordt niet ingegrepen in de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait blijft ongewijzigd, wat stabiliteit biedt voor huiseigenaren.

De bouwprocedures worden versneld en de juridische en financiële belemmeringen voor nieuwe woningen worden verminderd, wat de realisatie van nieuwe projecten kan versnellen en potentieel de waarde van bestaand onroerend goed kan beïnvloeden.

Belastingmaatregelen

De jaarlijkse verhoging van gemeentelijke woonlasten, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), wordt gemaximeerd, wat betekent dat er een limiet komt aan hoeveel deze belastingen elk jaar kunnen stijgen. Er worden maatregelen genomen om de betaalbaarheid in zowel de huur- als koopsectoren te verbeteren. Dit omvat het stimuleren van de bouw van betaalbare en middenhuurwoningen.

Energiebeleid

Het beleid ten aanzien van de verduurzaming van woningen wordt aangepast. Er komt geen verplichting om vanaf 2026 een warmtepomp te installeren bij vervanging van de verwarmingsketel. Dit kan de financiële lasten voor huiseigenaren verminderen.

Ook is bekend geworden (staat in de bijlage) dat de nieuwe coalitie de salderingsregeling alsnog wil schrappen. Het plan is nu om deze op 1 januari 2027 volledig te stoppen.

Wil je het volledige hoofdlijnenakkoord lezen? Je kunt het hier downloaden.