Verkiezingen: Hoe gaat de PVV de woningcrisis aanpakken?

PVV
Home > Blog > Verkiezingen: Hoe gaat de PVV de woningcrisis aanpakken?

Met de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur heb je je wellicht afgevraagd wat de standpunten zijn van de verschillende politieke partijen over de huidige woningmarktcrisis. Wij hebben de verkiezingsprogramma’s van diverse partijen grondig bekeken. Wat zijn hun standpunten en hoe denken ze de crisis te kunnen oplossen? Vandaag bekijken we het verkiezingsprogramma van de PVV.

Het verkiezingsprogramma van de PVV is erg compact. De aanpak van de wooncrisis beperkt zicht tot twee pagina’s in het programma.

De PVV wil de wooncrisis in Nederland aanpakken door meerdere maatregelen. Ze benadrukken dat de overheid gefaald heeft in het zorgen voor voldoende betaalbare woningen, waardoor de crisis verergerd is. De partij stelt voor om de huren te verlagen en bekritiseert het huidige beleid, dat volgens hen heeft geleid tot een toenemend woningtekort, mede door bevolkingsgroei en achterblijvende woningbouw. Ze zijn tegen het opengrenzenbeleid en wijzen op de grote hoeveelheid woningen die naar migranten gaat.

De PVV stelt voor om belemmerende regels, zoals stikstofregels, te schrappen en meer te bouwen, zowel in steden en dorpen als daarbuiten. Ze willen dat gemeenten sneller vergunningen verstrekken om de woningnood aan te pakken, waarbij ze de nadruk leggen op de schrijnende gevolgen van het woningtekort, zoals economische dakloosheid, jongeren die bij ouders blijven wonen, en alleenstaande vrouwen met kinderen die geen stabiele woonruimte hebben.

Ten slotte bekritiseert de PVV het huidige systeem van sociale huurwoningen, waarin Nederlandse woningzoekenden lang moeten wachten terwijl statushouders voorrang krijgen. Ze benadrukken de noodzaak om Nederlandse burgers voorrang te geven bij de toewijzing van sociale huurwoningen.

Actiepunten PVV

De PVV sluit hun standpunten over de aanpak van de wooncrisis af met de volgende actiepunten:

 • Sociale huren verlagen.
 • Huurtoeslag verhogen.
 • Meer woningen voor de Nederlanders: meer sociale huurwoningen, meer middenhuurwoningen en meer koopwoningen bouwen.
 • Niet alleen binnenstedelijk, maar ook zeker buitenstedelijk bouwen.
 • In steden en dorpen ‘een straatje erbij’.
 • Gemeenten moeten sneller bouwvergunningen verstrekken; procedures verkorten.
 • Belemmerende stikstofregels van tafel.
 • Geen voorrang voor statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen, maar voorrang voor Nederlanders.
 • Stoppen met het gasvrij maken van woningen.
 • Geen verplichte warmtepomp.
 • Permanente bewoning van vakantiewoningen toestaan

 

Verkiezingen 2023

We hebben de verkiezingsprogramma’s van de grootste partijen onderzocht met betrekking tot de woningcrisis. Welke oplossingen stellen zij voor om deze crisis aan te pakken? Bekijk hier het overzicht van de onderzochte verkiezingsprogramma’s.