Nieuwbouw: 28% minder bouwvergunningen in Q1 2023

Bouwverguningen woningen
Home > Blog > Nieuwbouw: 28% minder bouwvergunningen in Q1 2023

In het eerste kwartaal van 2023 werden er voor 12.800 te bouwen woningen vergunningen afgegeven. Dat is bijna 28 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2022. Dit is het laagste aantal sinds het tweede kwartaal van 2016. Deze daling kan gevolgen hebben voor de toekomstige woningvoorraad, aangezien het aantal vergunde nieuwbouwwoningen een indicatie is van het aantal woningen dat in de nabije toekomst gebouwd zal worden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Hindernissen nieuwbouw

De bouw van nieuwe huizen wordt steeds meer bemoeilijkt door de hogere rente en het wegblijven van investeerders. Woonminister Hugo de Jonge’s huurbegrenzingen, samen met allerlei andere vereisten, maken Nederland minder aantrekkelijk voor investeerders in de woningmarkt, omdat hun winsten hierdoor verminderen. Grote bouwplannen, zoals die waar woningcorporaties aan bijdragen om sociale huurwoningen te realiseren, hebben vaak de steun van deze investeerders nodig om succesvol te kunnen beginn