Kopen, verkopen, of wonen? Deze regels komen er aan in 2023

Wetten en regels 2023
Home > Blog > Kopen, verkopen, of wonen? Deze regels komen er aan in 2023

Welke regels gaan in 2023 veranderen en moet je kennen als huiseigenaar, koper of verkoper? We hebben de belangrijkste veranderingen voor je op een rij gezet.

Regels hypotheek en woning


Verhoging NHG-grens

Per 1 januari 2023 ligt de kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen op € 405.000. Bij woningen waar energiebesparende maatregelen worden genomen ligt de kostengrens 6% hoger, namelijk € 429.300,- Dit is een stijging ten opzichte van de tarieven uit 2022. De NHG-premie (borgtochtprovisie) blijft 0,6% over de hoogte van de hypotheek.

Verhoging maximale woningwaarde startersvrijstelling

De woningwaardegrens voor de startersvrijstelling wordt op 1 januari 2023 verhoogd van € 400.000 naar € 440.000,- De voorwaarden voor de startersvrijstelling vind je op de website van de Belastingdienst.

Verlaging hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek daalt van 40% naar 37,05% in 2023.

Inkomen partner telt 100% mee bij aanvraag hypotheek

Bij tweeverdieners die een hypotheek aanvragen, telt het inkomen van de minstverdienende partner in 2023 voor 100% mee. Dat percentage was in 2022 nog 90%.

Eigenwoningforfait in 2023

Het percentage om de eigenwoningforfait te berekenen, daalt in 2023 van 0,45% naar 0,35% voor woningen met een WOZ-waarde tussen de €75.000 en € 1.200.000,- Boven dat bedrag blijft de eigenwoningforfait percentage ongewijzigd: 2,35%.

Verhoging overdrachtsbelasting

Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting gaat vanaf 1 januari 2023 omhoog van 8% naar 10,4%. Dat tarief geldt voor woningen die niet dienen als hoofdverblijf. De startersvrijstelling van 0% blijft gelden. Ook het verlaagde tarief van 2% dat geldt als iemand vanaf 35 jaar een huis koopt waar hij zelf in gaat wonen, blijft gelden.

Voorgaande regel staat in het belastingplan 2023 dat halverwege december nog goed moet worden gekeurd door de Eerste Kamer. Als het plan wordt aangenomen, zullen de regels vanaf 1-1-2023 van kracht worden.

Verlaging schenkbelasting / Jubelton

De schenkbelasting (ook wel Jubelton genoemd) wordt per 1 januari 2023 verlaagd naar € 28.947. Per januari 2024 wordt dit volledig afgeschaft.

Voorgaande regel staat in het belastingplan 2023 dat halverwege december nog goed moet worden gekeurd door de Eerste Kamer. Als het plan wordt aangenomen, zullen de regels vanaf 1-1-2023 van kracht worden.

Regels energie


Invoering prijsplafond energiekosten

Om de prijsstijgingen op de energiekosten te compenseren, komt er een prijsplafond. Dat betekent dat er een gereduceerd tarief geldt voor basisgebruik gas en elektriciteit. Het basisgebruik is een vastgestelde norm. Huishoudens die meer verbruiken betalen voor dit “overgebruik” de geldende tarieven van de energieleverancier.

De exacte voorwaarden van het energieplafond zijn nog niet definitief!

0% BTW zonnepanelen

In 2022 kon je de BTW op je zonnepanelen terugvragen, in 2023 hoeft dat niet meer, want de BTW wordt teruggebracht van 21% naar 0%. Het 0%-tarief geldt ook voor maatregelen die met de installatie te maken hebben, zoals het leggen van kabels en aanpassingen in de meterkast. Voorwaarde is dat de zonnepanelen worden geplaatst op, of bij een (vakantie)woning.

Heb je zonnepanelen, dan mag je in 2023 nog 100% salderen. Dankzij deze regel mag je stroom wegstrepen (salderen) tegen de stroom die je afneemt van het energiebedrijf. Bij veel energieleveranciers is dat per jaar, maar er zijn ook leveranciers die salderen per maand, of zelfs per uur. Salderen per jaar is gunstiger, dan salderen per maand. Dit is aantrekkelijker omdat je dan het overschot aan zonnestroom in de zomer, weg kan strepen tegen je stroomverbruik in de winter.

De Eerste kamer moet dit wetsvoorstel nog aannemen. Als dat het geval is, zal de 0% BTW vanaf 1 januari 2023 gelden.

Regels leefomgeving


Invoering nieuwe omgevingswet

Waarschijnlijk wordt in juli 2023 de nieuwe Omgevingswet van kracht. De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Nu vallen er nog 26 wetten onder de Omgevingswet. Dat wordt teruggebracht naar 1 wet. De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming.

Meer info vind je op de website van de Rijksoverheid.