Gemeentebelastingen in 2024 fors omhoog

Gemeentebelastingen in 2024 fors omhoog
Home > Blog > Gemeentebelastingen in 2024 fors omhoog

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzocht de begroting van de gemeentelijke heffingsopbrengsten voor 2024. Conclusie: De OZB-opbrengsten stijgen met 7,5%. Deze toename hangt nauw samen met de stijgende huizenprijzen. Huizenbezitters moeten daarom dit jaar voorbereid zijn op een hogere belastingaanslag van de gemeente.

Opvallende conclusies uit het onderzoek van het CBS

1. Recordstijging heffingen
Gemeenten verwachten dit jaar een totaal van 13,3 miljard euro uit heffingen te ontvangen. Dit is een aanzienlijke stijging van 8,5% ten opzichte van 2023, de grootste toename sinds 2007.

2. De vier grootste heffingen
De onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing en parkeergelden vormen de kern van deze heffingen. Samen zijn ze goed voor 85,1% van de totale heffingen.

3. OZB stijgt aanzienlijk
De opbrengsten van de OZB stijgen fors met 7,5% naar 5,5 miljard euro. Opvallend is dat de stijging voor niet-woningen (8,4%) hoger is dan voor woningen (6,6%). Deze toename is vooral te danken aan de hogere WOZ-waardes, die op 1 januari 2023 gemiddeld 368 duizend euro bedroegen.

4. Stedelijke verschillen
In de grote steden constateert het CBS opvallende verschillen. Rotterdam spant de kroon met een OZB-stijging van 13,4%, terwijl Amsterdam, Den Haag en Utrecht een benedengemiddelde stijging ervaren.

5. Bestedingsvrijheid van OZB-inkomsten
De inkomsten uit OZB zijn vrij besteedbaar door gemeenten. Dit betekent dat ze voor diverse doeleinden kunnen worden ingezet.

6. Afvalstoffen- en rioolheffing
Bijna een vijfde van de heffingsopbrengsten komt uit afvalstoffenheffing, die met 6,3% stijgt. De rioolheffing ziet een toename van 6,6%. Belangrijk is dat deze heffingen specifiek bestemd zijn voor de kosten die ze dekken, zoals afvalverwerking en riolering.

7. Parkeerheffingen
Deze stijgen met bijna 11% naar ruim 1,3 miljard euro. Grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht dragen hier significant aan bij.

WOZ-waarde van je woning en OZB

Hoe zit het ook alweer met de ozb en de WOZ-waarde van je woning? De Onroerendezaakbelasting (OZB) is een gemeentelijke belasting in Nederland, geheven op het bezit van onroerend goed zoals woningen en bedrijfspanden. De basis voor de OZB is de WOZ-waarde van een pand. WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken. Deze waarde, die jaarlijks door de gemeente wordt vastgesteld, weerspiegelt de marktwaarde van je woning. Elke gemeente stelt daarnaast jaarlijks het OZB-tarief vast. Dit is een percentage van de WOZ-waarde. De hoogte van het tarief kan dus per gemeente verschillen.

Er zijn twee soorten OZB: een deel voor de eigenaar van het pand (eigenaarsbelasting) en, in het geval van niet-woningen zoals bedrijfspanden, een deel voor de gebruiker/huurder van deze panden (gebruikersbelasting). Voor woningen wordt alleen eigenaarsbelasting geheven, dus huurders van woningen betalen geen OZB.

WOZ-waarde

De peildatum voor het bepalen van de WOZ-waarde van je woning ligt op 1 januari van het voorgaande jaar. Voor de OZB van 2024 wordt dus gekeken naar de WOZ-waarde op 1 januari 2023. De bekendmaking hiervan kan echter per gemeente verschillen. Meestal ontvangen huiseigenaren de WOZ-beschikking, waarop de nieuwe waarde staat vermeld, in de periode van eind januari tot eind februari van 2023. Ben je het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde, dan kan je bezwaar maken.

Bron