Druk op Nederlandse woningmarkt terug na tijdelijke dip in 2023

Woningmarkt 2023
Home > Blog > Druk op Nederlandse woningmarkt terug na tijdelijke dip in 2023

Na een tijdelijke dip in 2023, waarin de Nederlandse woningmarkt afkoelde en de gemiddelde verkoopprijs van woningen voor het eerst in tien jaar daalde naar ruim 416.000 euro, toont de nieuwste Hittekaart Woningmarkt 2024 van BPD aan dat de markt weer volop in beweging is.

Het jaar 2023 sloot af met een groei in consumentenvertrouwen, gesteund door stabiliserende hypotheekrentes en inkomensstijgingen, waardoor de woningmarkt eind 2023 weer in beweging kwam. Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijft een significant woningtekort bestaan, waardoor de vraag naar woningen hoogblijft.

Grote verschillen in prijsdaling 2023

In 2023 waren er volgens BPD grote regionale verschillen in prijsontwikkelingen. Terwijl in Utrecht en Noord-Holland de prijzen met meer dan 5% daalden, zagen Overijssel en Zeeland juist een lichte prijsstijging. Deze fluctuaties duiden op een marktherstel in de laatste maanden van het jaar, resulterend in een gemiddelde koopsomstijging van 1,7%.

De vraag is natuurlijk, wat betekent dit Als je in een regio woont waar de prijzen zijn gedaald, kan dit een goed moment zijn om te overwegen een woning te kopen. De tijdelijke dip biedt mogelijkheden, vooral voor starters.

Hittekaart
Hittekaart Woningmarkt 2024 van BPD – © BPD

Druk op de woningmarkt per regio

De Hittekaart biedt ook inzicht in de variërende druk op de woningmarkt per regio, met toenemende druk in gebieden zoals rondom Deventer en in het noordwesten van Brabant, terwijl de druk in kleinere gemeenten rondom Amsterdam en in de Betuwe juist afneemt. Dit kan waardevol zijn voor verhuis- of investeringsbeslissingen.

Top 40 meest ‘verhitte’ gemeenten 2023

Amsterdam is volgens de hittekaart van BPD de meest verhitte gemeente, gevolgd door Den Haag en Rotterdam. Gemeenten die flink zijn gestegen in de rangschikking zijn de Utrechtse Heuvelrug, Wageningen, Harderwijk en Vught.
Er zijn ook een aantal gemeenten die uit de top 40 zijn verdwenen, zoals Zoetermeer, Delft en Helmond.

De top 40 volgens BPD:

Top 40

Doorstroming woningmarkt

Harm Janssen van BPD onderstreept het belang van doorstroming, vooral voor stagnerende doorstromers. BPD streeft ernaar deze groep weer in beweging te krijgen door geschikte nieuwbouwwoningen te bouwen, wat niet alleen doorstromers helpt maar ook betaalbare woningen creëert voor starters en mensen met een middeninkomen.

Is dit voor jou het beste moment om te kopen of te verkopen?

Is dit voor jou het juiste moment om te kopen of verkopen? Ontdek het met een vrijblijvend advies van onze makelaars.

Bron: