Dit moet je weten over de nieuwe Omgevingswet

Omgevingswet
Home > Blog > Dit moet je weten over de nieuwe Omgevingswet

Heb je al gehoord van de nieuwe Omgevingswet? Na vele malen uitgesteld te zijn, is deze wet op 1 januari 2024 eindelijk ingegaan. Als consument is het belangrijk dat je begrijpt hoe deze wet jouw leefomgeving en de mogelijkheden voor het kopen, bouwen of verbouwen van een huis kan beïnvloeden. De wet bundelt namelijk tientallen bestaande wetten en regels in één overkoepelend geheel, wat zowel voordelen als uitdagingen met zich meebrengt.

Wat verandert er?

De basis van de Omgevingswet is het zogenaamde omgevingsplan. Elke gemeente heeft nu zo’n plan dat alle lokale regels over jouw leefomgeving integreert. Dit vervangt de vroegere bestemmingsplannen en andere beleidsdocumenten. Wat je moet weten, is dat het omgevingsplan uit twee delen bestaat: een tijdelijk deel met oude regels en een nieuw deel waarin nieuwe regels geleidelijk worden opgenomen. Dit onderscheid is belangrijk omdat het bepaalt welke regels op jouw woning of project van toepassing zijn.

Toegankelijkheid van informatie

De Omgevingswet wil de regelgeving transparanter en toegankelijker maken voor jou. Toch kan het, vanwege de complexiteit van de overgang van oude naar nieuwe regelgeving, soms lastig zijn om specifieke informatie te vinden. Het is daarom essentieel om niet alleen het omgevingsplan te raadplegen, maar ook eventuele afwijkingen en vergunningen die hierop betrekking hebben.

Afwijkingen en vergunningen

Een belangrijk kenmerk van de nieuwe wetgeving is de mogelijkheid om via een omgevingsvergunning af te wijken van het omgevingsplan. Dit biedt flexibiliteit voor projecten die niet onder de standaardregels vallen. Het is cruciaal om te weten welke activiteiten vergunningvrij zijn en voor welke activiteiten je een vergunning nodig hebt.

Onderzoeksplicht van de koper en de mededelingsplicht van de verkoper

De verkoper van een woning heeft een mededelingsplicht. Deze verplichting houdt in dat de verkoper alle belangrijke informatie over de woning en het perceel waarop de woning staat, met de koper moet delen. Dit is het geval als de verkoper weet of kan weten dat deze informatie belangrijk is voor de koper.
Tegenover de mededelingsplicht van de verkoper staat de onderzoeksplicht van de koper. Als koper van een woning is het belangrijk om alle informatie die betrekking heeft op de woning en de leefomgeving te onderzoeken. Het is daarom belangrijk om ook het omgevingsplan te raadplegen.

Omgevingsplan raadplegen

De website www.omgevingswet.overheid.nl biedt veel informatie en is gratis te raadplegen. Om specifieke regels te bekijken, kies je voor het onderdeel ‘Regels op de kaart‘ in het Omgevingsloket. Via deze sectie krijg je toegang tot een breed scala aan omgevingsdocumenten, zowel de nieuwe documenten onder de Omgevingswet als de ruimtelijke plannen die voorheen onder de Wet ruimtelijke ordening vielen. Dit onderdeel van de website is handig als je de specifieke regelgeving wilt begrijpen die van toepassing is op de locatie waar je mogelijk een woning wilt kopen.

Ondersteuning door VanHuyse

VanHuyse begrijpt de complexiteit van de Omgevingswet. Onze makelaars staan klaar om je te helpen bij deze nieuwe regelgeving. We helpen je graag met het vinden van de juiste informatie en adviseren je over hoe deze wet jouw (toekomstige) woning kan beïnvloeden.