Bedenktijd koopovereenkomst: Hoe werkt dit precies?

Bedenktijd koopovereenkomst
Home > Blog > Bedenktijd koopovereenkomst: Hoe werkt dit precies?

Als je een huis hebt gekocht, geldt er een wettelijke bedenktijd van 3 dagen. Wat is dit precies en wanneer is de koop definitief?

Een koper van een huis heeft een wettelijke bedenktijd van 3 dagen. Tijdens de bedenktijd kan de koper afzien van de koop. Er hoeft dan geen reden opgegeven te worden en er hoeft ook geen vergoeding te worden betaald aan de verkoper.

De wettelijke bedenktijd van 3 dagen is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (Boek 7, artikel 2). Veel mensen denken dat de drie dagen ingaan nadat hun bod is geaccepteerd. Dat is niet zo. Bij de koop van een woning is er een schriftelijkheidsvereiste. Dit betekent dat de koop pas definitief is als de koopakte door iedereen is getekend, dus door zowel de verkoper als de koper.

Mijn bod is geaccepteerd, wat nu?

Nadat je bod is geaccepteerd, stelt de verkopende makelaar een concept koopakte op met daarin alle gemaakte afspraken. Deze wordt eerst ter goedkeuring naar de verkoper gestuurd. Geeft de verkoper akkoord, dan wordt de akte naar de koper gestuurd. Is de koper akkoord? Dan mag de verkoper als eerste de koopakte tekenen. De koper tekent daarna.

De koper moet ook de ontvangstbevestiging tekenen, dit is de laatste pagina van de koopakte. Hier vult de koper de datum in wanneer deze de akte heeft ondertekend. Deze datum is heel belangrijk voor de bedenktijd. Dit is namelijk de datum dat de bedenktijd ingaat. Dit gebeurt om 00.00 uur ’s nachts.

Stel, je hebt op maandag de koopakte getekend, dan gaat maandagnacht om 00.00 uur de bedenktijd in. Dinsdag is dan dag 1, woensdag dag 2 en donderdag dag 3. In de nacht van donderdag op vrijdag om 00.00 loopt de bedenktijd dan af.

Ik heb de akte op vrijdag getekend, hoe zit dat dan met de bedenktijd?

Het weekend telt mee als 1 dag, maar de bedenktijd mag niet in het weekend aflopen. Stel, je hebt de akte op vrijdag getekend, zaterdag is dan dag 1, maandag dag 2 en dinsdag is dan dag 3. In de nacht van dinsdag op woensdag om 00.00 uur loopt dan de bedenktijd af.

Hoe zit het met feestdagen en dagen in het weekend?

Eindigt de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag? Dan wordt de bedenktijd verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

De bedenktijd wordt, indien nodig, zoveel verlengd dat er ten minste twee dagen in voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld rond Pasen, Pinksteren en Kerst.

De volgende feestdagen zijn erkend:
Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en de vijfde mei. De dagen die worden gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag zijn 7 april (Goede Vrijdag), 28 april (de dag na Koningsdag) en 19 mei (de dag na Hemelvaartsdag).

Ik wil de akte binnen de bedenktijd ontbinden, hoe doe ik dat?

Als je binnen de bedenktijd de koopovereenkomst wilt ontbinden, zorg er dan voor dat de makelaar jouw bericht voor het einde van de bedenktijd heeft ontvangen. Bevestig dit altijd schriftelijk.

Heeft een verkoper ook een bedenktijd?

Nee. De verkoper heeft gedurende het gehele verkoopproces de tijd om er zeker van te zijn dat hij/zij de woning wil verkopen. De verkoper heeft daarom geen bedenktijd meer zodra de koopakte wordt getekend.

Voor de komende periode hebben we de feestdagen voor je op een rij gezet:

Nog vragen over de bedenktijd?

Heb je nog vragen over de bedenktijd? Raadpleeg dan een van onze makelaars (agents) voor meer informatie. Ze adviseren je graag.

Bronnen: