ABN AMRO, ING en Rabobank: klimaatrisico’s meewegen bij aankoop woning

Klimaatrisico's meewegen bij aankoop woning
Home > Blog > ABN AMRO, ING en Rabobank: klimaatrisico’s meewegen bij aankoop woning

In een nieuw rapport uitgebracht door economen van ABN AMRO, ING en de Rabobank, wordt gewezen op de beperkte kennis van woningeigenaren over de risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt. Deze risico’s, zoals de kans op overstromingen en schade aan woningfunderingen door droogte of bodemdaling, worden zelden overwogen bij de aanschaf van een huis. De economen adviseren de introductie van een verplicht klimaatlabel waarmee kopers inzicht krijgen in de klimaatgerelateerde risico’s bij een woning.

Kernpunten uit het onderzoek

  • Klimaatwijzigingen en het bijbehorende beleid zullen de woonkosten in de nabije toekomst aanzienlijk opdrijven.
  • Hoewel de algemene kosten voor een welvarend land als Nederland te beheren zijn, kunnen individuele gevallen en specifieke regio’s aanzienlijk geraakt worden.
  • Proactieve planning en maatregelen zijn essentieel om toekomstige generaties te wapenen tegen meer extreme klimaatomstandigheden.
  • Zonder interventie kunnen de kosten gerelateerd aan het verduurzamen van woningen en het herstellen van schade leiden tot een verdeelde samenleving op basis van economische draagkracht.
  • Een eerste stap om dit te voorkomen is het verstrekken van betrouwbare, woningspecifieke informatie. Een uniform klimaatrisicolabel kan hierbij helpen door klimaatrisico’s duidelijker in de woningwaarde te reflecteren.

Belangrijke financiële gevolgen door klimaatimpact

Het rapport voorspelt dat beleid en veranderingen gerelateerd aan het klimaat de woonkosten zullen verhogen. Dit komt vooral door de noodzaak voor het verduurzamen van huizen en het aanpassen van publieke ruimtes aan weersomstandigheden zoals overstromingen, droogte, en hitte. Daarbij wordt specifiek gewezen op de toenemende problematiek rondom funderingsschade veroorzaakt door de klimaatverandering.

Voorstel klimaatlabel

Veel huiseigenaren zijn zich niet bewust van de klimaatrisico’s voor hun woning. Het voorgestelde klimaatlabel zou deze informatiekloof moeten dichten, hoewel de realisatie hiervan complex is, gezien de diverse factoren die per woning bekeken moeten worden.

Klimaat-tweedeling

De banken uiten ook hun zorg over de mogelijkheid van een ‘klimaat-tweedeling’ in de woningmarkt, waarbij mensen met minder financiële middelen mogelijk gedwongen worden tot wonen in risicovollere gebieden. ”Hierbij ligt ‘klimaat-tweedeling’ op de loer”, waarschuwt Ester Barendregt, hoofdeconoom van Rabobank. “Dat komt doordat woningzoekenden die minder te besteden hebben eerder een woning kopen in een wijk waar de prijzen lager liggen, misschien zonder zich te realiseren dat wateroverlast of funderingsschade er vaker voorkomen. Of doordat buurten waarin huiseigenaren méér te besteden hebben maatregelen treffen, waardoor de woningwaarde juist stijgt. Zo worden bestaande ongelijkheden op de woningmarkt verder versterkt.” De economen wijzen ook op het risico dat de kosten van klimaatadaptatie en huizenschade bij volgende kopers – vaak jongvolwassenen – komen te liggen. Door een gebrek aan informatie betalen zij mogelijk te veel voor hun eerste woning.

Klimaatstresstest voor je buurt

Stresstest

NOS op 3 heeft op basis van openbare informatie een klimaatstresstest voor buurten ontworpen. Hiermee kan je op basis van een postcode zien hoe jouw buurt scoort op overstromingskans, natuurbranden, hittestress, paalrot en verzakking van je woning.

Doe de test

Funderingsproblemen

Of jouw woning in een aandachtsgebied valt wat betreft funderingsproblemen, kun je opzoeken via de Funderingsviewer.

Persoonlijk advies nodig?

Wil je meer weten hoe je hier als koper, of als verkoper mee om moet gaan en wil je inzicht in klimaatrisico’s en waardebehoud van je woning? Raadpleeg dan een van onze makelaars voor een vrijblijvend advies op maat.

Bronnen